Firmy zatrudniające osoby o szczególnie poszukiwanych w kwalifikacjach mogą prosić ich również o udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Również dla pracownika jest okazja do podniesienia swoich umiejętności. Dla osób ubiegających się o pracę na szczególnie odpowiedzialnych stanowiskach może to być niezwykle istotne i przydatne w rozwoju ich ścieżki kariery. Jeżeli planujemy zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy starajmy się również wyrobić wszystkie obowiązujące tam certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Jeżeli chcemy pracować w przemyśle petrochemicznym albo na przykład wykonywać prace zlecone dotyczące przewożenia różnego rodzaju materiałów niebezpiecznych, powinniśmy wysłać swoich pracowników na szkolenie scc umożliwiające zdobycie wymaganego w takich sytuacjach na terenie Niemiec certyfikatu.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie takiego szkolenia będzie honorowane na terenie wielu państw Unii Europejskiej. Pomoże w otrzymywaniu zleceń na przeprowadzenie niebezpiecznych praca na terenie Niemiec. Może okazać się również przydatne w Belgii i Szwajcarii. Również inne europejskie kraje podlegają pod ten system certyfikacji. Kraje skandynawskie już dawno przyjęły SCC jako normę stosowaną przy zatrudnianiu osób ubiegających się o zlecenia w szczególnie niebezpiecznych branżach przemysłu. Aby więc ubiegać się o zlecenia na rozwożenie różnego rodzaju niebezpiecznych towarów na terenie Szwecji i Finlandii powinniśmy postarać się o to aby wszyscy nasi pracownicy odbyli szkolenie scc i zdobyli wszystkie wymagane w związku z tym zaświadczenia i certyfikaty.

Cały ten system certyfikacji pozwala ujednolicić procesy zarządzania w firmach zajmujących się różnego rodzaju niebezpiecznymi zadaniami. Wtedy gdy jest to szczególnie istotne, ktoś powinien czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich procesów w firmie –  chodzi to nie tylko o bezpieczeństwo i higienę pracy ale przede wszystkim o  bezpieczeństwo wszystkich działań wykonywanych na potrzeby konkretnych zleceń. Ma to niejednokrotnie bardzo duże znaczenie.